Maarten Bril

Wat we willen: 
Momenten Van helderheid 
Of beter nog: 
van grote Klaarheid
 Schaars zijn die momenten
 En ook nog goed verborgen 
 Zoeken heeft dus 
Nauwelijks zin, maar 
Vinden wel 
 De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt 
 Die klaarheid, af en toe 
 I.M.